หวยใตดิน คืออะไร

หวยใต้ดิน มีชื่อเรียกแบบภาษาบ้านเรางว่า เลข ซื้อเลข ชื้อหวย ซึ่งหวยใต้ดินในที่นี้ อ้างอิงมาจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ของเรานั้นเอง โดยที่จะใช้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลของรอบนั้น มาอ้างอิง เลข 3 ตัวบน 3 ตัวโต๊ด 2ตัวบน และ 2 ตัวล่าง โดยดูจากผลการออกสลากรางวัลที่ 1 นับเป็นประเภทการแทง “บน” คือ เลข 3 ตัวบน คือ เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 เลข 3 ตัวโต๊ด คือ เลข 3 ตัวที่มีตัวเลขครบอยู่ในรางวัลเลขท้ายรางวัลที่ 1 แบบสลับตำแหน่งก็ได้ครบ 3 เลข ถึงจะได้รางวัล เลข 2 ตัวบน คือ เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 เลข 2 โต๊ด คือ การแทงเลข 2 ตัวที่มีตัวเลข 2 ใน 3 ของรางวัลเลขท้ายรางวัลที่ 1 ถึงจะได้รางวัล วิ่งล่าง คือการแทงเลข 1 ตัวที่มีอยู่นั้น 1 ใน 3 ของรางวัลเลขท้ายรางวัลที่ 1 ถึงจะได้รางวัล เลข 2 ตัว ล่าง จะมีวิธีการแทงดังต่อไปนี้ เลข 2 ตัวล่าง คือ การแทง 2 ตัวท้ายให้ตรงกับรางวัลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว แบบตรงๆ ถึงจะได้รางวัล เลข 3 ล่าง คือ การแทงเลข 3 ตัวให้ตรงกับรางวัลเลขท้ายรางวัลเลขท้าย 3 ตัว แบบตรงๆ ถึงจะได้รางวัล วิ่งล่าง คือการแทงเลข 1 ตัวที่มีอยู่นั้น 1 ใน 2 ของรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ถึงจะได้รางวัล

Leave a Reply